rechtsbijstand

Munneke Lourens advocaten verleent aan ziektekostenverzekeraars rechtsbijstand bij het verhalen van kosten van verzorging en verpleging op de aansprakelijke partij. Dit zowel buiten rechte als in gerechtelijke procedures.

cursussen en trainingen

Daarnaast verzorgen wij cursussen en trainingen ten behoeve van de verhaalsmedewerkers.

ook voor letselschade en loonschade

Wij kunnen zowel de vordering van de ziektekostenverzekeraar als die van de verzekerde en de werkgever behandelen. Een gecombineerde behandeling kan tijd en kosten besparen. Bovendien kunnen dan de krachten worden gebundeld.

buitengerechtelijke kosten

Het merendeel van de zaken kan zonder procedure worden geregeld. Is de tegenpartij volledig aansprakelijk voor het ongeval dan kunnen onze buitengerechtelijke kosten volledig op de aansprakelijke partij worden verhaald. Is de verzekerde zelf voor een deel aansprakelijk dan is volledige vergoeding niet altijd mogelijk. 

procederen

In een enkel geval is procederen toch nodig. Ook dan kunnen wij volledige rechtsbijstand verlenen. Er gelden dan andere regels ten aanzien van de kosten. Deze worden per geval met de opdrachtgever doorgenomen.

MELD UW LETSELSCHADE
SOCIAL MEDIA
Facebook  twitter