mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing, waarbij partijen via bemiddeling door een onafhankelijke derde, de mediator, hun conflict(en) oplossen. De mediator kan de onderhandelingen leiden en begeleiden en schijnbaar vastgelopen conflicten weer in beweging krijgen. Vrijwel altijd is een aanvaardbare oplossing voor een conflict denkbaar, waarbij rekening gehouden wordt met de gerechtvaardigde belangen van de betrokken partijen. Mediation is snel, efficiënt en oplossingsgericht. Meer dan twee derde van de mediations slaagt.

Mr. M.J. Snijder is mediator bij Munneke Lourens advocaten.


 

kosten

Mediation is een relatief goedkope vorm van conflictoplossing. De kosten van een mediationprocedure zijn:

- Het honorarium van de mediator en eventuele hulppersonen
- De door hen gemaakte kosten

Het honorarium van de mediator wordt berekend volgens een uurtarief en is niet afhankelijk van het bereiken van een oplossing. Doorgaans worden de kosten evenredig door de betrokken partijen gedragen. Eigen kosten komen voor eigen rekening. Het staat partijen vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling.

 

MELD UW LETSELSCHADE
SOCIAL MEDIA
Facebook  twitter