Klachtenregeling

Munneke Lourens Advocaten streeft naar hoogwaardige dienstverlening. Indien u onverhoopt ontevreden bent over het werk dat een advocaat of een juridisch medewerker namens Munneke Lourens Advocaten heeft uitgevoerd, of over een door Munneke Lourens Advocaten aan u verzonden declaratie, verzoeken wij u uw klacht aan ons kenbaar te maken.  Overeenkomstig de procedure zoals vastgelegd in onderstaande Kantoorklachtenregeling zullen wij uw klacht in behandeling nemen en er naar streven uw klacht binnen een redelijke termijn op te lossen.

 

Klik hier voor onze Kantoorklachtenregeling Advocatuur (PDF)

MELD UW LETSELSCHADE
SOCIAL MEDIA
Facebook  twitter