De nachtmerrie van iedere ouder

Kinderen lopen een hoog risico gewond te raken bij een verkeersongeval als zwakke weggebruiker. Verkeersletsels vormen bovendien de belangrijkste doodsoorzaak voor kinderen. Vooral de 5 tot 14 jarige zijn bijzonder kwetsbaar als voetganger of fietser. Dat is ook de reden dat de wetgever er voor heeft gekozen kinderen jonger dan 14 jaar extra te beschermen (artikel 185 WvW). Op grond van deze Wegenverkeerswet is een gemotoriseerde verkeersdeelnemer doorgaans volledig aansprakelijk voor de schade van het kind, tenzij sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid bij het kind, daar zal niet snel sprake van zijn. Dan moet de gemotoriseerde de schade van het kind volledig vergoeden. Dit is de zogenaamde 100% regel.

Het meest voorkomende letsel bij kinderen betreft hoofdletsel en fracturen van ledermaten.

De botten van kinderen zijn anders dan die van volwassenen. Zo hebben kinderen om hun bot nog een stug beenvlies zitten. Dat is nodig vanwege de groei van het bot. Ook hebben ze nog groeischijven aan de uiteinden van de lange pijpbeenderen. Vanuit deze groeischijven, die gedeeltelijk uit kraakbeen bestaan dat geleidelijk wordt verbeend, groeit het bot in de lengte. Een fractuur door de groeischijf kan een scheefstand veroorzaken. Het is daarom van belang bij de regeling van de schade van een jong slachtoffer met deze mogelijkheid rekening te houden.

Omdat de gevolgen van het letsel bij kinderen op langere termijn vaak onzeker zijn is het verstandig om een letselschadezaak niet definitief af te wikkelen.

Schade bij kinderen

Neem contact op

Gratis letselschade advies