beoordelingen

Ons kantoor vindt het van belang dat de dienstverlening aan de slachtoffers zo goed mogelijk verloopt. De wensen van de cliënten zijn daarbij natuurlijk van groot belang. Hieronder treft u enkele geanonimiseerde samenvattingen van beoordelingsformulieren aan. Deze beoordelingsformulieren zijn ingevuld door voormalig cliënten van Munneke Lourens Advocaten.

27 maart 2018 (8)
Op 27 maart 2018 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënt die ons met een 8 heeft beoordeeld. Cliënt geeft aan zeer tevreden te zijn met het optreden van de advocaat.

26 maart 2018 (10)
Op 26 maart 2018 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënte die ons met het cijfer 10 heeft beoordeeld. Cliënte geeft aan over het algemeen zeer tevreden te zijn en vult aan: “over alles zeer tevreden en dankbaar.”

16 maart 2018 (7)
Op 16 maart 2018 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënte die ons met een 7 heeft beoordeeld. Cliënte vult aan zeer tevreden te zijn ten aanzien van de uitleg over het verloop van de onderhandelingen en het snel en adequaat reageren per e-mailbericht.

9 maart 2018 (9)
Op 9 maart 2018 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënt die ons met het cijfer 9 heeft beoordeeld. Cliënt geeft aan over het algemeen zeer tevreden te zijn met onze dienstverlening.

27 februari 2018 (10)
Op 27 februari ontvingen wij een formulier van een cliënte die ons met een 10 heeft beoordeeld. Cliënte geeft aan zeer tevreden te zijn over het zakelijk en toch vriendelijk optreden van haar belangenbehartiger.

22 februari 2018 (9)
Op 22 februari ontvingen wij een formulier van een cliënte die ons heeft beoordeeld met een 9. Cliënte geeft aan zeer tevreden te zijn over de informatievoorziening over het verloop van de schaderegeling.

29 januari 2018 (9)
Op 29 januari 2018 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënt die ons met het cijfer 9 heeft beoordeeld. Cliënt geeft aan het persoonlijk contact en de betrokkenheid als zeer positief te hebben ervaren.

24 januari 2018 (9)
Op 24 januari 2018 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënt die ons met het cijfer 9 heeft beoordeeld. Cliënt geeft aan zeer tevreden te zijn ten aanzien van de duidelijkheid, de korte lijn en het snelle contact.

23 januari 2018 (8)
Op 23 januari 2018 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënte die ons met het cijfer 8 heeft beoordeeld. Cliënte geeft aan zeer tevreden te zijn ten aanzien van de bereikbaarheid van de behandelaar van haar dossier.

22 januari 2018 (8)
Op 22 januari 2018 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënt die ons met het cijfer 9 heeft beoordeeld. Cliënt vult aan: “zeer tevreden omtrent de betrokkenheid en informatieverstrekking. Een groot verschil vergeleken met de rechtsbijstandsverzekering waar mijn zaak eerst liep. Ga vooral zo door!”

17 januari 2018 (9)
Op 17 januari 2018 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënte die ons met het cijfer 8 heeft beoordeeld. Cliënte geeft aan op alle punten tevreden te zijn met onze dienstverlening.

15 januari 2018 (9)
Op 15 januari 2018 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënt die ons met het cijfer 9 heeft beoordeeld. Cliënt geeft aan over het algemeen zeer tevreden te zijn met alle aspecten van onze belangenbehartiging.

22 december 2017 (9)
Op 22 december 2017 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënte die ons met het cijfer 9 heeft beoordeeld. Cliënte geeft aan zeer tevreden te zijn over de tijd die genomen werd en de voelbare betrokkenheid van haar belangenbehartiger.

1 november 2017 (10)
Op 1 november 2017 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënte die ons met het cijfer 10 heeft beoordeeld. Cliënte vult aan “clear explanations, also in English. Good advice for foreign clënts.”

26 oktober 2017 (8)
Op 26 oktober 2017 ontvingen wij een formulier van een cliënte die ons met het cijfer 8 heeft beoordeeld. Cliënte geeft aan blij te zijn dat de schaderegeling naar tevredenheid is afgerond.

24 oktober 2017 (9)
Op 24 oktober 2017 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënt die ons met het cijfer 9 heeft beoordeeld. Cliënt was op alle punten tevreden met onze dienstverlening.

13 september 2017 (8)
Op 13 september 2017 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënt die ons met het cijfer 8 heeft beoordeeld. Cliënt was over het algemeen tevreden met de afwikkeling van zijn schadeletsel.

13 september 2017 (9)
Op 13 september 2017 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënt die ons met het cijfer 9 heeft beoordeeld. Cliënt was over het algemeen zeer tevreden en vult aan: “Het contact was goed en alles werd goed toegelicht”.

4 september 2017 (8)
Op 4 september 2017 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënte die ons met het cijfer 8 heeft beoordeeld. Cliënte is over het algemeen zeer tevreden met de dienstverlening en vult aan dat er structureel en nauwkeurig aan de zaak is gewerkt.

23 augustus 2017 (10+)
Op 23 augustus 2017 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënt die ons met het cijfer 10+ heeft beoordeeld. Cliënt geeft aan zeer tevreden te zijn en vult aan: “zeer correcte afhandeling van de zaak. Bij eventuele onduidelijkheden werd duidelijke tekst en uitleg gegeven.”  

1 augustus 2017 (10)
Op 1 augustus 2017 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënt die ons met het cijfer 10 heeft beoordeeld. Cliënt geeft over het algemeen aan zeer tevreden te zijn en vult aan dat zijn belangenbehartiger altijd heel nauw betrokken was.

10 juni 2017 (8)
Op 10 juni 2017 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënt die ons met het cijfer 8 heeft beoordeeld. Cliënt geeft aan tevreden te zijn met onze dienstverlening.

7 juni 2017 (8)
Op 7 juni 2017 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënte die ons met het cijfer 8 heeft beoordeeld. Cliënte geeft aan over het algemeen tevreden te zijn met de behandeling van haar zaak.

19 mei 2017 (9)
Op 15 mei 2017 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënte die ons met het cijfer 9 heeft beoordeeld. Cliënte geeft aan over het algemeen zeer tevreden te zijn met de manier waarop zij is geholpen.

15 mei 2017 (9)
Op 15 mei 2017 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënte die ons met het cijfer 9 heeft beoordeeld. Cliënte geeft aan dat de behandelaar van haar dossier altijd goed bereikbaar was, duidelijk uitleg gaf en zeer geïntresseerd was.

4 mei 2017 (9)
Op 4 mei 2017 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënt die ons met het cijfer 9 heeft beoordeeld. Cliënt geeft aan zeer goed op de hoogte gehouden te zijn omtrent de stand van zaken.

3 mei 2017 (10)
Op 3 mei 2017 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënte die ons met het cijfer 10 heeft beoordeeld. Cliënte geeft aan dat zeer tevreden te zijn met de behandeling en afwikkeling van haar zaak.

11 april 2017 (10)
Op 11 april 2017 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënte die ons met het cijfer 10 heeft beoordeeld. Cliënte geeft aan over het algemeen zeer tevreden te zijn. Daarbij wordt aangevuld: “Het is gewoon super verlopen, mijn dank.”  

10 april 2017 (10)
Op 10 april 2017 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënt die ons met het cijfer 10 heeft beoordeeld. Cliënt geeft aan op alle punten zeer tevreden te zijn met de dienstverlening.

20 maart 2017 (10)
Op 20 maart 2017 ontvingen wij een beoordelingsformulier van clënte die ons met het cijfer 10 heeft beoordeeld. Cliënte vult aan: “Gewoon meer dan zeer tevreden! Gewoon top, de tien mag zo ook een elf of twaalf zijn”.

20 maart 2017 (10)
Op 20 maart 2017  ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënte die ons met het cijfer 10 heeft beoordeeld. Cliënte geeft aan op alle punten zeer tevreden te zijn en vulde daarop aan “Mijn zaak heeft lang gelopen, dat kwam door de wederpartij die niet meewerkte. Mijn oprechte dank voor de fijne samenwerking.” 

27 februari 2017 (9)
Op 27 februari 2017 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënt die ons met het cijfer 9 heeft beoordeeld. Cliënt geeft over het algemeen aan zeer tevreden te zijn met de behandeling van zijn dossier. 

8 februari 2017 (9,5)
Op 8 februari 2017 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënt die ons met het cijfer 9,5 heeft beoordeeld. Cliënt geeft aan zeer tevreden te zijn en heeft daarbij opgemerkt: “Gewoon uitstekend van A tot Z: betrokken, respecvol én zeer terzake kunding”. 

17 januari 2017 (10)
Op 17 janauari 2017 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënt die ons met het cijfer 10 heeft beoordeeld. Aangeven wordt dat cliënt op alle punten zeer tevreden is met onze dienstverlening. 

9 januari 2017 (8)
Op 9 januari 2017 ontvingen wij een beoordelingsformulier van een cliënt die ons met het cijfer 8 heeft beoordeeld. Cliënt geeft aan over het algemeen tevreden te zijn met onze dienstverlening.

MELD UW LETSELSCHADE
SOCIAL MEDIA
Facebook  twitter