Wijziging in WMO-convenant is goed nieuws voor letselschadeslachtoffers
Nicole van Venrooij
do 8 november 2018

Wijziging in WMO-convenant is goed nieuws voor letselschadeslachtoffers

Het komt vaak voor dat iemand zodanig letsel oploopt dat hij of zij (tijdelijk) hulp nodig heeft bij bijvoorbeeld het huishouden. Als het letsel is ontstaan door de schuld van een ander, dan moet de verzekeraar van die aansprakelijke partij, de kosten voor die hulp vergoeden. 

Een slachtoffer kan de hulp zelf inkopen maar kan ook bij de gemeente aankloppen voor een voorziening op grond van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning). Als de hulpvraag wordt goedgekeurd dan krijgt het slachtoffer hulp en moet hij/zij daarvoor een eigen bijdrage betalen. Die eigen bijdrage moet door de aansprakelijke partij worden vergoed. De gemeente bekostigt de WMO-voorziening, maar kan die kosten weer verhalen op de aansprakelijke partij.  

In 2015 heeft het Verbond van verzekeraars een convenant afgesloten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In dat convenant is –kort gezegd- afgesproken dat het Verbond een afkoopsom aan de VNG betaalt in ruil waarvoor de gemeenten niet meer de concrete kosten voor de WMO-voorzieningen aan slachtoffers op de verzekeraars verhaalt. In de toelichting bij dit convenant was het uitgangspunt opgenomen dat een  slachtoffer –op grond van zijn schadebeperkingsplicht- éérst bij de gemeente een voorziening uit de WMO moet vragen en zich hiervoor dus niet eerst tot de aansprakelijke verzekeraar mocht wenden.  

Onze grootste bezwaren tegen deze constructie zijn dat een dergelijke beperkingsplicht hier niet opgaat, dat de voorzieningen uit de WMO vaak niet voldoen aan de behoeften van het slachtoffer, dat het vaak een langdurig traject is voordat de hulp daadwerkelijk verleend kan worden én dat op deze manier (het risico bestaat dat) gemeenschapsgeld gebruikt wordt, terwijl er een aansprakelijkheidsverzekeraar is die de schade zou moeten dragen.

De VNG heeft nu juridisch advies ingewonnen. Hieruit komt naar voren dat het juridisch niet houdbaar is om slachtoffers te dwingen eerst een beroep op de WMO te doen. Een door het Verbond van Verzekeraars ingewonnen second opinion bevestigt dit. Hiermee is wat ons betreft de grond voor verzekeraars vervallen om nog langer een beroep op dit uitgangspunt te doen. 

Een slachtoffer kan dus de aansprakelijke verzekeraar gewoon voor een voorziening aanspreken en de verzekeraar mag het slachtoffer niet verplichten om een beroep op de WMO te doen!

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

letselschade, letselschadeslachtoffer, verbondvanverzekeraars, convenant, WMO, VNG