Wetsvoorstel affectieschade
Nicole van Venrooij
do 11 mei 2017

Wetsvoorstel affectieschade

Op 9 mei jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel affectieschade aangenomen. Met dit wetsvoorstel wordt het (eindelijk!) mogelijk een vergoeding voor immateriële schade te verhalen voor nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel, als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeluk, medische fout, bedrijfsongeval of geweldsmisdrijf. Die vergoeding kan worden verhaald op de aansprakelijke partij.  Er is een grote behoefte bij nabestaanden en naasten van slachtoffers, aan aandacht voor de emotionele gevolgen die zo’n gebeurtenis ook voor hén heeft. Door vergoeding van affectieschade wordt het verdriet van de naasten niet weggenomen, maar het biedt wél een zekere erkenning en genoegdoening van dat leed. En dat kan bijdragen aan psychisch herstel. 

Het wetsvoorstel kent het recht op vergoeding van affectieschade toe aan een beperkte kring van nabestaanden en naasten. In beginsel komen de partner, (stief)ouders, (stief)kinderen, broers en zussen van het slachtoffer voor affectieschade in aanmerking. Anderen kunnen in aanmerking komen, als zij een zorgrelatie in gezinsverband met het slachtoffer hebben; denk hierbij bijvoorbeeld aan pleegkinderen. In uitzonderlijke gevallen kunnen ook andere personen die in een nauwe persoonlijke relatie tot het slachtoffer staan, voor vergoeding van affectieschade in aanmerking komen. 

Het is de bedoeling dat er vaste vergoedingsbedragen komen, variërend tussen de € 12.500,00 en € 20.000,00 per naaste. De exacte omvang hangt af van de relatie tussen het slachtoffer en de naaste/nabestaande, of het slachtoffer gewond of overleden is en of het letsel/overlijden het gevolg is van een misdrijf.

Er wordt al lange tijd gesproken over dit wetsvoorstel. Een eerder ingediend wetsvoorstel affectieschade werd in 2011 door de Eerste Kamer verworpen. Het wetsvoorstel is aangepast en opnieuw aangeboden. De Tweede Kamer heeft dit aangepaste wetsvoorstel affectieschade nu dus aangenomen; wel moet het nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. 

Wij wachten in spanning af!

wetsvoorstel, affectieschade, letsel, letselschade, slachtoffer, naasten, nabestaanden, vergoeding, immateriële schade