Waar moet je zijn?
Nicole van Venrooij
do 23 mei 2019

Waar moet je zijn?

“Waar moet je zijn”…Als u een goede letselschadeadvocaat zoekt, dan kunnen wij uw vraag natuurlijk eenvoudig beantwoorden: bij ons. Rijd je op een brommer of een snorfiets, dan is die vraag minder makkelijk te beantwoorden…

In de wet is geregeld wie waar op de weg moet rijden of lopen. De bedoeling is om duidelijkheid te verschaffen, maar toch is het in de praktijk niet altijd simpel.
Zo moet een bromfiets op een fiets/bromfietspad rijden. Dat wordt aangegeven met dit bord:Als dat er niet is, dan moet de bromfiets op de rijbaan. Een bromfiets mag níet op een fietspad rijden.

Ter plaatse wordt steeds met verkeersborden aangegeven welke regel daar geldt. Voor een bromfietser is het dus belangrijk om steeds goed naar de verkeersborden te kijken om te weten op welke plek van de weg hij/zij moet rijden.

Een snorfiets moet op het fietspad of op het fiets/bromfietspad rijden. Is er geen fietspad en ook geen fiets/bromfietspad, dan mag de snorfiets op de rijbaan. Op een onverplicht fietspad mag een snorfiets dan weer alleen maar rijden als de motor van de fiets is uitgeschakeld.

                             

 Verplicht fietspad                Onverplicht fietspad


Medio 2018 heeft het “Besluit lokale scheiding fiets en snorfiets” echter wijzigingen doorgevoerd in de wettelijke regeling. Iedere wegbeheerder mag op grond van die nieuwe regels de snorfietser verplichten om op bepaalde plekken op de rijbaan te rijden in plaats van op het fietspad. Dit moet ter plaatse worden aangegeven met borden. Dus ook voor snorfietsers geldt nu dat zij onderweg goed moeten opletten waar zij moeten rijden.

Het doel van deze wetswijziging is onder meer om de veiligheid op fietspaden te vergroten. Wij vragen ons echter af of deze maatregel niet nieuwe onveilige situaties in de hand gaat werken. Want hoe zit het met de veiligheid van de snorfietser die zich tussen de andere voertuigen op de weg begeeft?

De tijd zal het moeten leren. Voor zover ons bekend wordt deze regel tot nu toe alleen –en pas sinds april 2019- in Amsterdam toegepast. Wij zijn benieuwd of andere steden gaan volgen.

 

snorfiets, Amsterdam, bewegwijzering, bebording, fietspad, fiets/bromfietspad, bromfiets, onverplicht fietspad, verplicht fietspad, Besluit lokale scheiding fiets en snorfiets, wetswijziging, verkeersveiligheid