Verkeersongevallenprotocol
Manon Zintel
di 11 juni 2019

Verkeersongevallenprotocol

Gemeenten, politie, wegbeheerders en slachtofferorganisaties werken aan een standaardprotocol waarin wordt geregeld hoe gemeenten handelen na een ernstig verkeersongeluk. Gemeente Alphen aan den Rijn is één van de financiers van het project.


Gemeente Amsterdam heeft als één van de weinigen al een protocol voor afhandeling van ernstige en dodelijke verkeersongevallen. Evaluatie van dit protocol liet zien dat hiermee goede resultaten worden geboekt. Deze aanpak vormt de inspiratie voor de ontwikkeling van een standaard verkeersongevallenprotocol voor alle Nederlandse gemeenten.

Het protocol regelt de samenwerking tussen partijen, zoals politie en wegbeheerder, nadat een verkeersongeval heeft plaatsgevonden. Het beschrijft wat er moet gebeuren na een ernstig ongeval. Aandacht voor slachtoffers en nabestaanden en het voorkomen van nieuwe ongevallen staan in het protocol centraal. Door de locatie van het verkeersongeval zo snel mogelijk te analyseren en te leren van (de oorzaak van) het ongeval, kunnen nieuwe verkeersongevallen voorkomen worden.

Uiterlijk 2020 moet het standaardprotocol klaar zijn.

Uiteraard juichen wij een protocol voor verkeersongevallen waarin communicatie met- en ondersteuning van het slachtoffer en nabestaanden centraal staan toe. Op ons kantoor zien wij dagelijks hoe groot de emotionele gevolgen van zo’n heftige gebeurtenis kunnen zijn. Niet alleen voor het slachtoffer zelf maar ook voor de naasten is de impact enorm. Wij volgen de ontwikkelingen dan ook met interesse.

verkeersongevallenprotocol, verkeersongevallen, verkeersveiligheid, letselschade, Alphen aan den Rijn, verkeersslachtoffers