Slachtoffers in het verkeer; enkele cijfers
Nicole van Venrooij
wo 30 mei 2018

Slachtoffers in het verkeer; enkele cijfers

Een ongeval zit in een klein hoekje. Goede rechtsbijstand is dan van belang en kan een stukje zorg wegnemen. Dat is waar wij het voor doen. Ons kantoor houdt zich dag in, dag uit bezig met het bijstaan van slachtoffers die door toedoen van een ander letsel hebben opgelopen.

Onze cliënten leren wij doorgaans pas kennen als het fout is gegaan. Soms is er letsel ontstaan door een beet van een hond, een trap van een paard, door een ongeval op school of tijdens het werk, of door een fout van een arts, maar vaak is het letsel veroorzaakt door een ongeval in het verkeer.

Dagelijks worden wij via onze cliënten geconfronteerd met de gevolgen van verkeersongevallen. Dit levert bij ons weleens de vraag op of het ook nog wel eens goed gaat op de weg. Gelukkig is dat zeker het geval. Maar laten we eens kijken naar de cijfers over hoe vaak het helaas niet goed gaat.

Cijfers over verkeersongevallen en de slachtoffers daarvan, worden door diverse instituten bijgehouden. Te denken valt aan onder meer de verzekeraars, de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Opgemerkt moet worden dat de ongevallenregistratie haar beperkingen kent; lang niet alle ongevallen (kunnen) worden geregistreerd. 

Maar hieronder toch enkele cijfers op basis van de beschikbare statistiek: 

- Het aantal aanrijdingen in 2016 is volgens de verzekeraars met 10% gestegen van 565.000 naar 625.000.

- Het CBS meldt dat het aantal geschatte ernstig gewonden in de periode 2000-2015 met 30(!) % toenam, tot 21.300 in 2015. Het SWOV spreekt van 21.400 ernstig gewonden in 2016.

- Het CBS meldt dat het aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop in 2016 óók gestegen is, namelijk tot 629. Dit, terwijl in de jaren daarvoor het aantal dodelijke verkeersslachtoffers juist fors gedaald was. Gelukkig is het aantal verkeersdoden niet weer zo hoog als in begin jaren 2000, maar toch, een stijging is niet wat we willen.

- Veruit de meeste verkeersdoden zijn fietsers en mensen in een auto (bestuurder/passagier). 

Het zijn pittige cijfers. Ik zoom verder in op de verkeersslachtoffers op de fiets. Volgens het SWOV overleden er in 2016 maar liefst 189 fietsers in het Nederlandse verkeer. Dat is dus zo’n 30% van alle verkeersdoden in 2016. Het aantal ernstig gewonde fietsers is niet bekend, maar geschat wordt dat dit er in 2015 ruim 13.000 waren! Over het aantal licht gewonde fietsers zijn mij geen cijfers bekend. Opvallend is trouwens dat fietsongevallen niet zelden eenzijdig ongevallen betreffen.

De overheid heeft zich tot doel gesteld om in de periode 2009-2020 het aantal verkeersslachtoffers aanzienlijk terug te dringen: in 2020 mogen er niet meer dan 580 doden en 12.250 gewonden vallen in het verkeer, volgens de Nota Mobiliteit en de Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008 – 2020. Er wordt in deze nota prioriteit toegekend aan de veilige mobiliteit van voetgangers en fietsers. Ik constateer helaas dat er nog veel werk aan die winkel is. En met de opkomst van het gebruik van telefoon, whatsapp, earplugs etc. op de fiets, lijkt mij dat er nieuw gevaren voor fietsers zijn bij gekomen.

Fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer. Zoveel is duidelijk. Dat is ook de reden waarom een fietser in juridische zin een extra bescherming geniet als er een aanrijding met een gemotoriseerde verkeersdeelnemer plaats vindt.

Bent u als fietser betrokken bij een aanrijding met een gemotoriseerde verkeersdeelnemer, neemt u dan gerust contact met ons op voor overleg. Vaak zijn de mogelijkheden om uw schade te verhalen, groter dan u wellicht zelf inschat. Wij adviseren u hier graag nader over.