Opnemen van een gesprek met de arts
Nicole van Venrooij
do 26 oktober 2017

Opnemen van een gesprek met de arts

Niet zelden krijgen wij de vraag van een cliënt of hij/zij een gesprek met zijn/haar arts mag opnemen. Bijvoorbeeld omdat er behoefte bestaat het gesprek later nog eens rustig te kunnen beluisteren. Vaak ook om later geen discussie te krijgen over wat er nou precies gezegd is. Het opnemen van een gesprek met de arts is toegestaan, zolang de opname voor eigen gebruik bedoeld is. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval raden wij onze cliënten aan om vooraf aan de arts mede te delen dat het gesprek wordt opgenomen.

Ook al is er dus niets illegaals aan het opnemen van een gesprek met de arts, toch voelt het voor cliënten vaak ongemakkelijk om –aangekondigd of niet- dergelijke opnames te maken. Omgekeerd geldt kennelijk dat dit ook voor artsen een ongemakkelijk onderwerp is. Daarom heeft de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, de artsenfederatie die de gemeenschappelijke belangen van ruim 59.000 artsen en studenten geneeskunde behartigt), hier deze maand een handreiking voor haar leden over uitgegeven. In deze handreiking “opnemen van gesprekken door patiënten”  wordt aangegeven hoe een arts met deze materie kan omgaan en wordt er voor gepleit om het opnemen van gesprekken bespreekbaar te maken. Een goede zaak. Voor de handreiking zie: https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/opnemen-van-het-gesprek.htm