Letselschade: Slachtoffers van verzekeraars
Monique Snijder
di 19 november 2019

Letselschade: Slachtoffers van verzekeraars

Maandagavond presenteerden Michiel van Nispen (SP), Attje Kuiken (PvdA) en Madeleine van Toorenburg (CDA) in het televisieprogramma Radar hun gezamenlijke notitie ‘Letselschade: Slachtoffers van verzekeraars’. Het consumentenprogramma Radar deed eerder onderzoek naar knelpunten in de afwikkeling van letselschade.

Veel gedupeerden ervaren dat het financiële belang van sommige verzekeraars voorop staat, in plaats van het belang van het slachtoffer. Ze hebben het gevoel verstrikt te zijn geraakt in een getouwtrek met de verzekeraar. Een veelgehoorde klacht is dat sommige verzekeraars de boel traineren, bijvoorbeeld door niet te reageren of het slachtoffer te lang te laten wachten.

Verzekeraars hebben zelf de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) opgesteld. Deze bevat tien gedragsregels voor verzekeraars, slachtoffers en belangenbehartigers. Echter ontbreekt een sanctie als een gedragsregel niet nageleefd wordt. En slechts één keer in de drie jaar toetsen de verzekeraars zichzelf om te kijken of ze wel voldoen aan de regels uit de Gedragscode.

In de notitie worden maatregelen voorgesteld om de regels waaraan verzekeraars zich moeten houden aan te scherpen en naleving hiervan te sanctioneren, wat zou moeten leiden tot een kwalitatief betere en snellere afhandeling van letselschadezaken. Kortgezegd worden de volgende punten genoemd:

- Verzekeraars zullen voldoende mensen in dienst moeten nemen om zaken binnen een redelijke termijn te behandelen;
- De Gedragscode Behandeling Letselschade moet worden aangescherpt en wordt wettelijk verankerd;
- Er moeten sancties komen voor trainerende verzekeraars en belangenbehartigers, het niet nakomen van de regels moet gevolgen hebben. Op het niet naleven van de GBL komt een sanctie te staan;
- Communicatie tussen de verzekeraar en de belangenbehartiger wordt voortaan ook altijd aan de betrokkene, het slachtoffer, verzonden;
- De overheid moet stappen zetten om wettelijk, niet-hiërarchisch tuchtrecht te introduceren in de verzekeringsbranche. Bij deze onafhankelijke Tuchtraad moeten consumenten zelf klachten kunnen indienen over verzekeraars die de regels niet naleven;

Uiteraard onderschrijven wij het belang van een soepele afwikkeling van letselschadezaken. Ook wij zien in onze dagelijkse praktijk dat lange wachttijden of getouwtrek met de verzekeraar extra belastend is voor de belanghebbende, juist in een periode waarin zijn of haar leven al geheel op zijn kop staat.
Echter, elke zaak is anders. Een letselschadezaak kent vele componenten. En dat behoeft de nodige nuance. Zo zal niet elke zaak inderdaad binnen twee jaar afgerond kunnen worden, dit hangt immers onder meer af van het type letsel, het herstel en de persoonlijke situatie van de belanghebbende. En ook kun je je afvragen of het in het belang van de belanghebbende is als alle communicatie tussen verzekeraar en belangenbehartiger ook altijd aan de belanghebbende wordt verzonden. Ons inziens blijft daar een belangrijke rol voor de belangenbehartiger weggelegd, die informatie van de verzekeraar met de nodige uitleg aan zijn/haar cliënt voorlegt.

Wij juichen het van harte toe dat dit onderwerp aandacht krijgt in de politiek, maar zouden graag aan willen bevelen hierbij ook gebruik te maken van de kennis en ervaring van letselschadeadvocaten. Voor vragen kan altijd contact opgenomen worden met ons kantoor.

- Klik hier om de notitie van SP, CDA en PvdA te lezen
- De uitzending van Radar kunt u hier terugkijken


letselschade, SP, CDA, PvdA, politiek, Radar, verzekeraars, Letselschadeslachtoffers