Hogere strafmaat voor (zeer) gevaarlijk rijgedrag
Monique Snijder
do 15 maart 2018

Hogere strafmaat voor (zeer) gevaarlijk rijgedrag

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft een wetsvoorstel gemaakt met daarin een aantal maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

 ‘De grote gevolgen die verkeersongevallen kunnen hebben voor slachtoffers en nabestaanden vragen hier om. Maar ook wanneer ernstige overtredingen met grote risico’s voor de verkeersveiligheid zonder gevolgen blijven, moeten we daartegen krachtig kunnen optreden’, aldus Grapperhaus.

Dit voorstel is voor advies naar een aantal instanties gestuurd, waaronder het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Rechtspraak en het Fonds Slachtofferhulp.   

Het wetsvoorstel bevat de volgende elementen:

-  De maximale straf voor gevaarlijk rijden wordt verhoogd van 2 naar 6 maanden gevangenisstraf, ook in zaken zonder letsel of schade. Dat is nodig om automobilisten die een gevaar op de weg veroorzaken – bijvoorbeeld door onverantwoorde inhaalacties – steviger aan te pakken. Rijgedrag dus dat ernstig genoeg is om de strafmaat te verhogen.

- Een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar is mogelijk als sprake is van zeer gevaarlijk rijgedrag; bijvoorbeeld in het geval automobilisten onaanvaardbare risico’s nemen zonder acht te slaan op de veiligheid van anderen. Zoals opzettelijk door rood licht rijden, de maximumsnelheid volstrekt negeren of tegen de richting in rijden. Onder deze nieuwe strafbepaling valt ook het vasthouden van een mobiele telefoon achter het stuur. Hiermee laat de minister zien dat hij automobilisten zeer gevaarlijk en onverantwoord rijgedrag zwaar aanrekent , óók als zij geen ongeluk veroorzaken met dit rijgedrag. 

- Bij zeer gevaarlijk rijgedrag waarbij wél een ongeval wordt veroorzaakt , is een veroordeling wegens roekeloos rijden mogelijk, met een gevangenisstraf tot maximaal 6 jaar.

In de wet heeft Grapperhaus duidelijker laten vastleggen wanneer er nou sprake is van roekeloos rijden. Daarmee verruimt hij de mogelijkheden om automobilisten te vervolgen die onaanvaardbare risico’s nemen en de zwaarste ongelukken veroorzaken. En dan gaat het niet alleen om snelheidswedstijden, maar bijvoorbeeld ook om een bestuurder die al bellend rood licht negeert, en veel te hard over een kruising rijdt en daardoor een ongeval met dodelijke afloop of zwaar letsel veroorzaakt.

Verder staat in het wetsvoorstel dat de strafmaxima voor verkeersdelicten als rijden onder invloed, doorrijden na een ongeval en rijden zonder (geldig) rijbewijs omhoog gaan van 3 maanden gevangenisstraf naar 1 jaar. Dit werkt door in de straffen voor recidive. Als iemand zich binnen 5 jaar bijvoorbeeld weer schuldig maakt aan rijden onder invloed kan de straf met een derde worden verhoogd.

Als frequent deelnemer aan het verkeer kan ik uit eigen ervaring bevestigen dat van hoffelijkheid in het verkeer al jaren geen sprake meer is. De verkeershufter is hier helaas voor in de plaats gekomen.  Laten wij, met de minister, hopen dat door de invoering van deze wet een preventieve werking uit zal gaan en dat men in het verkeer weer oog gaat krijgen voor de medeweggebruikers. Dat zal ongetwijfeld ook het aantal letselschadeslachtoffers in het verkeer doen afnemen. Voorkomen is immers beter dan genezen. 

Bron: www.rijksoverheid.nl

wetsvoorstel, verkeersveiligheid, verkeersongevallen, slachtoffers, nabestaanden, rijgedrag, strafmaat, letselschade