Directe Schadeafhandeling voor particuliere personenauto's
di 1 juni 2021

Directe Schadeafhandeling voor particuliere personenauto's

Als u met uw auto betrokken bent geweest bij een aanrijding met een ander motorrijtuig en u lijdt daardoor schade, dan kunt u uw schade verhalen op de partij die aansprakelijk is. Als uw eigen auto volledig is verzekerd of als u verzekerd bent voor verhaalsrechtsbijstand, dan kunt u daarbij de hulp van uw eigen verzekeraar inroepen. Uw eigen verzekeraar zal dit dan op basis van uw verzekeringspolis voor u regelen. Maar als u niet Allrisk verzekerd bent of u geen verzekering voor verhaalsrechtsbijstand heeft, dan zult u uw schade zelf moeten regelen met de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij. Dit is soms best een gedoe. Per 1 juli 2021 wordt dat anders. Verzekeraars hebben onderling afgesproken dat hun (particuliere) klanten vanaf dat moment bij hun eigen verzekeraar kunnen aankloppen voor vergoeding van schade aan de auto, als die schade ontstaan is door een aanrijding met een ander motorrijtuig. Voorwaarde daarbij is dat de andere partij geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor die aanrijding. De verzekeraars noemen dit de Directe Schadeafhandeling (afgekort: DSA). 

Verzekeraars hebben afgesproken dat u in zo’n situatie voortaan een keuze heeft: u kunt uw schade nog steeds met de aansprakelijke partij regelen, maar u kunt er dus ook voor kiezen om de schade af te handelen met uw eigen verzekeraar. Uw eigen verzekeraar zal in dat geval de aansprakelijkheid beoordelen op basis van het gewone aansprakelijkheidsrecht. Als daaruit blijkt dat de tegenpartij inderdaad (gedeeltelijk) aansprakelijk is, dan zal uw verzekeraar de schade (gedeeltelijk) met u regelen. Het bedrag dat uw verzekeraar aan u vergoedt, zal uw verzekeraar vervolgens verhalen op de aansprakelijke partij.  

Aan deze nieuwe mogelijkheid zijn natuurlijk bepaalde voorwaarden verbonden. Meer informatie daarover is te vinden op de site van het Verbond van Verzekeraars. 

Wat ik op deze plek belangrijk vind om te benadrukken is dat deze regeling niet in alle gevallen geldt. Als er bijvoorbeeld sprake is van letsel- of overlijdensschade, geldt de regeling niet. Als aansprakelijkheid niet komt vast te staan, dan geldt de regeling ook niet. Ook geldt de regeling niet als de schade is ontstaan door een kettingbotsing. 

In deze complexe gevallen kunt u dus géén gebruik maken van de Directe schadeafhandeling met uw eigen verzekeraar en bent u dus alsnog op uzelf aangewezen. Juist bij letselschades zien wij dat de benadeelde alle energie en aandacht nodig heeft voor herstel en verwerking. Het is juist dan heel prettig als u de juridische en financiële afwikkeling uit handen kunt geven aan een betrouwbare partij. Dit geldt uiteraard evenzo goed voor nabestaanden van een overleden slachtoffer. Het is en blijft daarmee dus echt belangrijk om direct een deskundige letselschadeadvocaat in te schakelen als er sprake zou zijn van letsel of overlijden als gevolg van een ongeval. Wij adviseren u om in zo’n geval altijd een letselschadeadvocaat in te schakelen die lid is van de specialisatieverenigingen LSA en/of ASP.

Mocht u willen weten wat wij voor u kunnen betekenen, meldt u zich dan hier.

verkeersongeval, verzekering, directe schadeafhandeling, Munneke Lourens Advocaten, letselschade