De effecten van het coronavirus op de verkeersveiligheid
Monique Snijder
vr 26 juni 2020

De effecten van het coronavirus op de verkeersveiligheid

Hoewel het aantal verkeersongevallen bijna halveerde, nam het aantal doden in het verkeer tussen half maart en eind april amper af. Het was weliswaar rustig met auto’s op de Nederlandse (snel)wegen, maar er werden meer snelheidsovertredingen gezien en de fiets is een grotere rol gaan spelen. Dit heeft ertoe geleid dat de ernst van de verkeersongevallen die zich wél voordeden toenam; er deden zich minder ‘simpele’ ongevallen met blikschade voor, maar er vielen meer slachtoffers onder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. 

De verkeersintensiteit op het Rijkswegennet is inmiddels alweer flink toegenomen en het fileprobleem wordt wellicht zelfs groter dan voorheen. Gevreesd wordt dat de kans op ongelukken de komende periode verder zal toenemen, nu mensen het Openbaar Vervoer mijden en meer met de auto gaan reizen of op de fiets stappen.

Daarom pleit de Mobiliteitsalliantie,  een samenwerkingsverband van partijen in de mobiliteitsbranche, voor meer investeringen in de verkeersveiligheid. Ook roepen zij werkgevers op om een nieuwe verdeling aan te brengen tussen thuis werken en op kantoor werken en wordt geadviseerd reizen in de spits te mijden. 

Bent u betrokken geraakt bij een verkeersongeval en heeft u letsel opgelopen? Dan kunt u wellicht uw schade verhalen op de tegenpartij. Neemt u voor een kosteloos advies contact op met ons kantoor.

letselschade, verkeersveiligheid, Munneke Lourens Advocaten, coronacrisis, corona, Mobiliteitsalliantie, verkeersongevallen