Afhandeling letselschade duurt te lang
Monique Snijder
wo 2 september 2020

Afhandeling letselschade duurt te lang

Televisieprogramma Radar stelt in hun uitzending van 31 augustus jl. dat twee derde van een groep van ruim 3000 door hen ondervraagde letselschadeslachtoffers het gevoel heeft dat de afwikkeling van hun letselschadezaak onnodig wordt vertraagd door de verzekeraar van de tegenpartij. Nieuw(s) is dit overigens niet; in november 2019 schreef ik ook al over dit onderwerp: Letselschade: Slachtoffers van verzekeraars.

Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond voor Verzekeraars, was maandagavond in het televisieprogramma aanwezig. Het Verbond voor Verzekeraars pleit voor een normeringstelsel met afspraken over vaste schadevergoedingen en rekenmodellen om letselschadezaken sneller af te kunnen handelen. Ook dat is niet nieuw, het Verbond van Verzekeraars pleit al langer voor deze aanpak om zo de schadelast beter te kunnen beheren.

Er is tot op zekere hoogte reeds sprake van normering in de vorm van De Letselschade Richtlijnen. Deze normbedragen voorzien in een standaard vergoeding voor enkele schadeposten zoals bijvoorbeeld een vaste kilometervergoeding voor de extra gereden kilometers en de richtlijn Ziekenhuis- en revalidatiedaggeldvergoeding voor een vaste vergoeding per dag in verband met de extra kosten bij een ziekenhuisopname. Voor bepaalde schadeposten kan dit een nuttig hulpmiddel zijn en leidt normering tot vereenvoudiging en minder discussie. 

Echter, niet iedere schadepost laat zich normeren. Elk slachtoffer is anders en verdient een individuele begroting van zijn schade. Als de schade standaard genormeerd wordt en het slachtoffer zou op basis van die vaste normen een vergoeding krijgen, bestaat er een grote kans dat het slachtoffer tekort komt. Dit terwijl nu juist een belangrijk uitgangspunt in de Nederlandse wetgeving is, dat het slachtoffer volledig schadeloos gesteld dient te worden. 
Iedere letselschade dient wat ons betreft zo concreet mogelijk vastgesteld te worden.

Dat hoeft de snelheid van de afwikkeling van een schadezaak ook helemaal niet in de weg te staan. Elke zaak vraagt om maatwerk, zodat recht wordt gedaan aan de persoonlijke situatie van het slachtoffer.

Voor vragen kan altijd contact opgenomen worden met ons kantoor.

Letselschade, Letselschadeslachtoffer, Slachtoffer, Verbond voor Verzekeraars, Letselschadezaak, Munneke Lourens Advocaten, Letselschadeadvocaat