Aanpak kwalijke praktijken
Nicole van Venrooij
do 16 juni 2022

Aanpak kwalijke praktijken

Op onze site zult u weinig artikelen met politieke inhoud vinden. Politiek doet ertoe, natuurlijk. Maar het is doorgaans geen onderwerp waar wij als kantoor op onze site iets over willen uitdragen. Voor de motie van de VVD die op 14 juni 2022 door de Tweede Kamer is aangenomen, maak ik graag een uitzondering.

In die motie is aan het kabinet gevraagd om onderzoek te doen naar "kwalijke praktijken in de ongereguleerde praktijk van letselschadebehandelaars". Letselschadebehandelaars dus, die slachtoffers bijstaan zonder dat deze belangenbehartigers aangesloten zijn bij welke beroepsvereniging of welk keurmerk dan ook. Die daardoor dus niet hoeven te voldoen aan kwaliteitseisen en die daardoor ook niet toesbaar zijn. Dat is mogelijk omdat iedereen zich belangenbehartiger mag noemen, of je daar nu toe opgeleid bent of niet. Anders dan de advocatuur is belangenbehartiger of letselschadebehandelaar namelijk geen beschermd beroep.

Natuurlijk zijn er ongereguleerde belangenbehartigers die hun werk uitstekend doen. Maar in de branch is in de afgelopen jaren sprake van een forse toename van ongereguleerde belangenbehartigers die het vak met name doen vanuit hun eigen financiele gewin en het belang van het slachtoffer daar ondergeschikt aan maken. En op die "beunhazen"doelt de VVD.

Munneke Lourens Advocaten zijn blij dat de motie is aangenomen, met het doel de kwalijke praktijken in beeld te brengen om vervolgens naar een oplossing toe te kunnen werken. Dit alles om slachtoffers te beschermen tegen belangenbehartigers die met name hun eigen belang nastreven. De vraag is en blijft natuurlijk wel hoe snel dit voor hulpzoekenden tot een goede oplossing leidt.

Ons kantoor vindt kwaliteit heel belangrijk. Dat is waarom onze advocaten allen het diploma van de Grotius Opleiding Personenschade op zak hebben en jaarlijks bijscholing hebben. Alleen dan mag je lid zijn van de beroepsvereniging LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten) en ASP (Vereniging van Advocaten voor slachtoffers van Personenschade), de twee hoogst haalbare keurmerekn binnen ons vakgebied. Ons advies luidt dan ook: heeft u onverhoopt een belangenbehartiger nodig om uw schade te verhalen op de aansprakelijke partij, neem dan een advocaat die lid is van de LSA (www.lsa.nl) of ASP (www.asp-advocaten.nl)

kwalijke praktijken, beunhazen, letselschade, kwaliteit