Er zijn niet altijd kosten

Het eerste oriënterende gesprek met een van onze advocaten is altijd kosteloos en vrijblijvend.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Onze advocaten hebben de mogelijkheid om bij de Raad voor Rechtsbijstand gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging) aan te vragen als u daarvoor in aanmerking komt. Hierover kunnen wij u nadere informatie geven. Tevens kunt u meer informatie vinden over gesubsidieerde rechtsbijstand op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Door hier te klikken kunt u een inkomensverklaring aanvragen. Middels de inkomensverklaring krijgt u een indicatie van de te verwachten tegemoetkoming in de kosten ten behoeve van de rechtsbijstand. Daarbij wordt tevens een indicatie gegeven van de te verwachten eigen bijdrage.

Geen schuld

Bij gebleken aansprakelijkheid worden de kosten van  de advocaat bijna steeds volledig vergoed door de aansprakelijke partij. Dan kost een advocaat u dus niets.

Eigen schuld

Alleen in geval van een gedeeltelijke eigen schuld geldt een andere regeling. De advocaat geeft u voor aanvang van de werkzaamheden duidelijkheid omtrent een eventuele bijdrage aan de kosten van uw zijde.

Procederen

Indien een gerechtelijke procedure noodzakelijk is (dat is niet vaak het geval),  kunnen wij u volledige rechtsbijstand verlenen. Er gelden dan wel andere regels ten aanzien van de kosten. Deze worden per geval met de cliënt doorgenomen.

Algemene voorwaarden

U kunt onze algemene voorwaarden vrijblijvend inzien door hier te klikken.

Neem contact op

Gratis letselschade advies