Munneke Lourens Advocaten

Munneke Lourens Advocaten is een BV, gevestigd te Alphen aan den Rijn. Munneke Lourens Advocaten BV is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Munneke Lourens Advocaten BV.

Iedere aansprakelijkheid van Munneke Lourens Advocaten BV is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.

 

Neem contact op

Gratis letselschade advies