Regres

Loonschade
Uw werknemer is een ongeval met letselschade overkomen en kan daardoor (tijdelijk) niet werken.

Als vaststaat dat een derde aansprakelijk is voor het ongeval dat uw werknemer is overkomen, dan kan de schade die u als werkgever lijdt doordat uw werknemer niet kan werken, voor vergoeding in aanmerking komen.

De wet bepaalt dat, naast re-integratiekosten, alleen het netto loon dat door u werd doorbetaald tijdens de arbeidsongeschiktheid verhaalbaar is.

Regres loonkosten
Bij arbeidsongeschiktheid moet u als werkgever gedurende twee jaar het loon van uw werknemer doorbetalen. Wij verlenen u rechtsbijstand bij het verhalen van de loonschade op de aansprakelijke partij.

Re-integratiekosten
Naast het verhaal van de netto loonkosten zijn mogelijk de door u betaalde re-integratiekosten te verhalen.

Zorgregres

RECHTSBIJSTAND
Munneke Lourens advocaten verleent aan ziektekostenverzekeraars rechtsbijstand bij het verhalen van kosten van verzorging en verpleging op de aansprakelijke partij. Dit zowel buiten rechte als in gerechtelijke procedures.

CURSUSSEN EN TRAININGEN
Daarnaast verzorgen wij cursussen en trainingen ten behoeve van de verhaalsmedewerkers.

OOK VOOR LETSELSCHADE EN LOONSCHADE
Wij kunnen zowel de vordering van de ziektekostenverzekeraar als die van de verzekerde en de werkgever behandelen. Een gecombineerde behandeling kan tijd en kosten besparen. Bovendien kunnen dan de krachten worden gebundeld.

BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN
Het merendeel van de zaken kan zonder procedure worden geregeld. Is de tegenpartij volledig aansprakelijk voor het ongeval dan kunnen onze buitengerechtelijke kosten volledig op de aansprakelijke partij worden verhaald. Is de verzekerde zelf voor een deel aansprakelijk dan is volledige vergoeding niet altijd mogelijk.

PROCEDEREN
In een enkel geval is procederen toch nodig. Ook dan kunnen wij volledige rechtsbijstand verlenen. Er gelden dan andere regels ten aanzien van de kosten. Deze worden per geval met de opdrachtgever doorgenomen.

Neem contact op

Vertel ons wat er gebeurd is