Wie zijn wij?

Munneke Lourens Advocaten is sinds 1983 actief op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht, letselschade en verhaalsrecht. De bij dit kantoor aangesloten advocaten zijn lid van de specialistenvereniging voor letselschadeadvocaten LSA of verplicht dit lidmaatschap te verwerven. Ook is er een team van gespecialiseerde letselschadejuristen en schadecorrespondenten. Er wordt nauw samengewerkt met medisch specialisten.

Munneke Lourens Advocaten heeft ervoor gekozen uitsluitend op te treden aan de zijde van het slachtoffer en niet aan de zijde van de aansprakelijke verzekeraars.

Wij vinden het als kantoor van groot belang dat slachtoffers een professionele begeleiding krijgen bij het verhalen van hun persoonlijke schade.

kantoororganisatie

Munneke Lourens Advocaten is een BV, gevestigd te Alphen aan den Rijn. Munneke Lourens Advocaten BV is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Munneke Lourens Advocaten BV.

Iedere aansprakelijkheid van Munneke Lourens Advocaten BV is beperkt tot het bedrag in het desbetreffende geval op grond van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.

Munneke Lourens advocaten in de media
Voor het VOA-evenement Boost your Business is onze advocate Iris Hilhorst geïnterviewd in het kader van het thema “Kracht van vrouwen”. Bekijk hier de beelden. 

Voor het RTL programma LifestyleXperience is een informatief item gemaakt bij Munneke Lourens advocaten. Bekijk dit item door hier te klikken.  

10 mei 2017
Certificaat LSA Audit
Op 19 december 2016 heeft onze advocate mw. mr. M.J. Snijder deelgenomen aan de LSA Audit. Zij heeft de audit met succes doorlopen, waarna onderstaand certificaat werd verstrekt.

16 maart 2017
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
In de huidige tijdsgeest word je als ondernemer wel eens de vraag voorgelegd wat je doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Munneke Lourens is van mening dat dit niet alleen iets is voor de grotere bedrijven. Munneke Lourens neemt hierin ook dan ook een actieve rol. Dat doen wij onder andere door:

Enerzijds ethiek in de afhandeling van een letselschade hoog in het vaandel te houden. Iemand die door een ongeval gewond is geraakt, heeft immers met een inbreuk op een van zijn fundamentele mensenrechten te maken. Munneke Lourens heeft als beleid dat je op een goede en een sociale manier er voor moet zorgen dat die rechten, zoveel mogelijk, worden hersteld. 

Anderzijds door het steunen van Fonds Slachtofferhulp. Munneke Lourens Advocaten vindt het werk van Fonds Slachtofferhulp bijzonder en positief omdat zij aandacht heeft voor maatschappelijke thema’s zoals veiligheid en de gevolgen van ernstige ongevallen of misdrijven voor slachtoffers. Fonds Slachtofferhulp beseft dat hulpverlening aan slachtoffers nog niet voor iedereen voldoende is. Soms is er meer nodig en daar zet Fonds Slachtofferhulp zich, dankzij haar donateurs en sponsoren, voor in. Van overheidswege is dit onvoldoende geregeld en daarom draagt Munneke Lourens daar, als belangenbehartiger van slachtoffers, graag een steentje aan bij. 

Voor meer informatie over Fonds Slachtofferhulp: www.fondsslachtofferhulp.nl.   

MELD UW LETSELSCHADE
SOCIAL MEDIA
Facebook