Psychische schade

Ook psychische schade bij een ongeval of bijvoorbeeld een medische fout is iets waar mensen niet direct bij stilstaan. Slachtoffers krijgen echter geregeld psychische problemen als gevolg van het ongeluk of de medische fout. Ze voelen zich daardoor ongelukkig of zelfs depressief. Die schade wordt ook wel psychische schade genoemd.

Ook psychische schade is letselschade en komt voor vergoeding in aanmerking. Of sprake is van psychische schade zal door een arts dienen te worden vastgesteld.

Van shockschade kan worden gesproken als u bijvoorbeeld getuige bent geweest van een ernstig ongeval met verschrikkelijke gevolgen. De wetgever heeft de mogelijkheid gecreëerd om shockschade te claimen. Echter, er moet dan wel nadrukkelijk sprake zijn van een psychiatrisch te duiden aandoening als gevolg van het zien van dit ernstige ongeval.

Vanaf januari 2019 kan een slachtoffer of nabestaande ook aanspraak maken op affectieschade. Shockschade moet niet verward worden met affectieschade. Van affectieschade is bijvoorbeeld sprake als men een dierbare heeft verloren als gevolg van een ernstig ongeval. Hiervoor zijn door de wetgever vaste bedragen vastgesteld.

Neem contact op

Gratis letselschade advies